Farstu i Uppland

Den här farstun fick jag i uppgift att smycka med snickerier.
Så jag tillverkade furuspeglar som jag ramade in med kraftiga krönlister,foder och fotbrädor för att få en fasad som stämmer överens med den vackra herrgårdsbyggnaden i övrig.
Samtidigt fick jag i uppgift att hitta på ”nått tjusigt” runt den fina pardörren.
Så jag slöjdade till 2 st 150x150mm trästolpar med stämjärn,såg och slip så jag fick ett foder som va lika pampigt som dörren. Och som kronan på verket så tillverkade jag ett överstycke som är i samma stil som på husets fönster.