5Timmerstommar, timmerbyten
Jag bygger och restaurerar alla sorters timmerkonstruktioner. Allt ifrån stenkistor och lador till boningshus.

 

 

 

Gammalt skåp som fick nytt liv

Snickerier, restaureringar.
Jag gör finsnickerier och restaureringar även på gamla möbler och inredningar.

 

 

 

Köket

Badrum, kök och inredningar.
Jag har även mycket erfarenhet av moderna byggnationer med ett stort kontaktnät med professionella hantverkare från alla olika yrkesgrupper.